Boucle du Hainaut en Ventilus: achterhaalde projecten !

Hierbij stellen wij U een nieuwe video voor, gecreëerd door VZW Revolht.
Zoals gewoonlijk is het de bedoeling educatief, respectvol en constructief te zijn.

Sinds de voorstelling van het project Boucle du Hainaut, hebben wij door in dialoog te treden, overleg te plegen en voorstellen te doen, ons uiterste best gedaan om dit dossier te doen evolueren.

Niettemin zal deze video zeker de laatste zijn waarin de bemiddelende toon wordt gebruikt.

De komende verkiezingen zouden ons er inderdaad toe kunnen aanzetten om andere drukkingsmiddelen aan te wenden, die dichter in de buurt komen van wat we mogen verwachten van een burgerprotest groepering die onze naam draagt.
Ook onze volgende video's en uitlatingen in de media zouden scherper kunnen worden...

Het is voor ons nu duidelijk dat de beslissing om dit project al dan niet te steunen, in de eerste plaats een politieke beslissing is en dat iedereen die in deze zaak een standpunt inneemt, zijn of haar verantwoordelijkheid en die van zijn of haar politieke partij op zich neemt. 
Van onze kant lijkt het ons vanzelfsprekend dat we alle personen steunen die de moed hebben zich tegen het project van de Boucle du Hainaut te verzetten en dat wij ons krachtig zullen blijven verzetten tegen de voorstanders van het huidige project!

Wij hopen er dan ook op, om met u, op een respectvolle en constructieve manier onze ideeën te kunnen blijven delen.

Met vriendelijke groet